Zkušenosti s námi


Jako rodič syna Daniela, který do školy Simony Hanny chodil devět let souběžně se základní školní docházkou, mohu z pohledu rodiče zhodnotit přínos a fungování jazykové školy, této velmi šikovné múzy pro angličtinu mého syna. Syn není typicky studijní typ, jako asi všichni kluci v jeho věku, ale pod vedením Simony se angličtina pro Daniela stala příjemným předmětem i ve škole. Zásadní ale je, že správný Simonin přístup k dětem dokázal našeho syna připravit na angličtinu lépe, než by to uměli ve škole a než bychom to zvládli mi rodiče. Přístup Simony je nejen pedagogicky vysoce odborný, ale také motivační, s citem pro různorodost dětí, s mnohými nápady, které výuku podporují a vhodným způsobem děti přirozeným postupem dokáže dostat k vysoce nadstandardní znalosti daného jazyka. Děti dokáže připravit na jazyk nejen ten školní, ale, a to zejména, na jazyk použitelný při komunikaci s vrstevníky z jiných zemí, mluvícími anglicky, a to nejen v situaci, kdy například společně kluci přes světovou síť internet hrají interaktivně hry, komunikují pak spolu a rozumí si jako se svými vrstevníky v Česku, ale i v mnohých dalších zemích. Poznali jsme to třeba, když jsme byli v cizině na dovolené.

Pro střední školu a případně pak vyšší vzdělávání, je výuka, kterou Simona dětem do základu zajistila, základním kamenem pro veškerou další výuku. Dan je schopen prakticky řeč používat a umět jí využít pak pro hledání zdrojů informací, které jsou většinou alespoň v anglickém jazyce světově k dispozici. Odhaduje se, že 80 % všech dostupných informacích na světě je k dispozici alespoň v angličtině.

Simona děti podporuje také při jejich samostatném zájmu jít na zkoušky, při kterých jsou děti, které byly vedeny Simonou, zkoušeny v rámci mezinárodně uznávaných zkoušek. Dan samostatně na takové zkoušky chtěl jít, aniž, jak to často bývá, to nebylo na základě přání rodičů. Jsem přesvědčený, že nebýt Simony, těžko by na takovou zkoušku chtěl jít ze svého rozhodnutí a navíc bez přílišných obav se tam vůbec přihlásit.

V dnešní době se většina podnikavých lidí snaží hlavně vydělat, ale to se netýká Simony, která nad rámec toho, co by mohlo být dostačující v rámci daného kurzu, přináší další přidanou hodnotu hlavně přístupem k výuce, k dětem a přinášení nových nápadů do výuky a osobní angažovanosti s každým členem její velké angličtinářské rodiny, jako by ty děti byly její vlastní. Zejména využívá svých schopností v češtině srozumitelně dětem vysvětlovat gramatiku, ale také dokáže zajistit kontakt dětem s rodilou mluvčí (mluvčím), aby děti měly náslech na živou mluvenou angličtinu od někoho, kterému je tato řeč rodným jazykem a dodá tomu vyšší úroveň. Navíc že to není pokaždé stejná osoba je velkým přínosem, aby si děti nezvykly jen na jeden náslech angličtiny od jedné osoby, i když rodile anglicky mluvící. Simona je navíc velmi trpělivá, není přísná více, než je třeba, aby si udržela přirozenou autoritu, a to je třeba také ocenit.

Přeji jí v dalším konání stejný elán jako doposud a umět si nadále držet takto vysoký standard ve výuce děti, které nám všem pak dělají radost. Hlavně to našim dětem otevírá cestu poznání, které jim nikdo nevezme, ať už budou kýmkoliv a budou dělat cokoliv.

Ing. Bc. Jaroslav Hüttl, MBA